• اردوغان همزمان با آغاز حمله بزرگ ترکیه به شمال سوریه تحت عملیات چشمه صلح در توئیتر خود نوشت از تمامیت ارضی سوریه دفاع خواهد کردو مردم منطقه را از دست تروریست‌ها نجات خواهد داد

    وی گفت ارتش ترکیه در کنار ارتش آزاد سوریه علیه داعش و کردهای مخالف ترکیه پ‌ک‌ک و YPG مبارزه می‌کنند