• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/17 ساعت 19:02

    ۶-بازی با کامبوج شاید در تقویم بازی‌های تیم ملی فوتبال در راه جام‌جهانی از اهمیت چندانی برخوردار نباشد، اما بی‌شک با حضور آزاد و بی‌فیلتر و گزینش زنان روی سکوهای آزادی، در تاریخ فوتبال ایران ماندگار خواهد شد.اگرچه بازهم کاستی در این مسیر کم نبوده است.