• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/17 ساعت 19:00

    ۴-دخترانی که پس از سال‌ها تلاش و به در بسته خوردن، پوشیدن لباس مردانه و گریم پسرانه را تنها روزنه‌ی ورود به آزادی یافتند.سرنوشت دختر آبی آخرین مثال از ناکارآمدی ممنوعیت‌های بی‌پایه و اهمیت پس دادن این حق نیمی از جامعه، به دختران ایران بود.