• خب خیال‌مون راحت شد؛ یه جوری دارن حفاظ‌ها رو جوش می‌دن که با سهمگین‌ترین و شدیدترین توفان‌ها هم آسیبی بهش نخوره:))
    *حفاظ‌های بلند آهنی اطراف جایگاه زنان در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران- کامبوج.
    #زنان_ورزشگاه
    #زنان
    #ایران_کامبوج