• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1398/07/17 ساعت 19:03

    رهبر انقلاب: با آنکه میتوانستیم، قاطعانه و شجاعانه در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم در مجموعه‌های نخبگانی، «دین» و «ملیت» باید به‌جد دنبال شود