• وی افزود بر اساس عملیات چشمه صلح تهدیدات تروریستها علیه ترکیه را خنثی کرده و منطقه امن ایجاد کرده تا پناهندگان سوریه‌ای با امنیت کامل به خانه‌های خود باز گردند.

    اردوغان تاکید کرد تمامیت ارضی سوریه را حفظ خواهد کرد و مردم را از دست تروریست‌ها نجات خواهد داد.