• نفیسه‌ سادات‌ موسوی   n_s_mousavi@

    1398/07/17 ساعت 18:54

    انگار همین دیروز بود که مامان وقتی بغلمون می‌کرد بخوابیم زیرگوشمون زمزمه می‌کرد که یادمون بمونه کجا آوردتمون و به‌خاطرش دعاش کنیم بزرگ که شدیم. حالا و تو راه برگشتن از #روضه_خونگی خودم زیر گوش بچه‌م می‌خونم: رحمت به مادرم که مرا مجلس تو برد …