• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1398/07/17 ساعت 19:04

    نقدینگی از ۲۰۸۶ هزار میلیارد تومان گذشت.روزانه ۱۱۵۰ میلیارد تومان به آن اضافه میشود.سونامی قیمت در۹۷ محصول جنگ روانی و نقدینگی بود.کسی که پول نقد دارد وقتی حس کند ارزشش پایین میآید برمیدارد و به ارز و سکه و مسکن و …حمله میکند.رهبری به دولت دستور تشکیل تیم شجاع و مجرب داد اما ….