• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/17 ساعت 18:56

    ۳- با توجه به اقبال زنان به فوتبال در ایران و استقبال بی‌نظیری که از این گشایش سخت به دست آمده در این برهه‌ی تاریخی به عمل آمده، انتظار می‌رفت فدراسیون ظرفیت بیشتری را به زنان اختصاص داده و دل دختران ایران را پس از سال‌ها شاد کند.