• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/15 ساعت 16:19

    مدام توییت‌هاو نوشته هایی می‌بینیم(مربوط به حوزه کاری و فوتبال) که دروغهای خیلی بزرگی هستن.
    اما دوستامون هستن یا بودن و خیلی سختمه که منشن کنم دروغه.