• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/07/15 ساعت 23:48

    از بین صد نفر نتوانستیم یک #مجری خوب پیدا کنیم !

    #تلویزیون همین الان نیاز به ۲۵ مجری تراز اول دارد!

    http://www.farsnews.com/news/۱۳۹۸۰۷۱۰۰۰۱۱۲۴/ …زاهدی-از-بین-۰۰-جوان-نتوانستم-یک-مجری-خوب-پیدا-کنم-ارغوانی-