• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/07/14 ساعت 21:45

    نام سیدی در دادگاه بابک زنجانی آمده است. در مورد اینکه این سیدی همان العقیلی است شبهه‌ای هست. پیشتر تابناک #العقیلی را اماراتی و در کار قاچاق سیگار معرفی کرده بود. #بابک_زنجانی در دادگاه میگوید: «در اصل العقیلی همان م-س معروف و آقای سیدی است که وزارت نفت از او طلبکار است.» / ۲