• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/13 ساعت 09:38

    فهرست جدید تیم ملی: *ترابی،وریا و جهانبخش خط خوردن. *منصوری و محبی از سپاهان دعوت شدن. *مهرداد محمدی هم تو لیسته. *سیاوش یزدانی هم دعوت شده. *محمد نادری تو لیسته اما شجاع دعوت نشده. *اللهیار هم یکی از خط خورده‌های مهمه.