• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

  1398/07/13 ساعت 09:38

  فهرست جدید تیم ملی:
  *ترابی،وریا و جهانبخش خط خوردن.
  *منصوری و محبی از سپاهان دعوت شدن.
  *مهرداد محمدی هم تو لیسته.
  *سیاوش یزدانی هم دعوت شده.
  *محمد نادری تو لیسته اما شجاع دعوت نشده.
  *اللهیار هم یکی از خط خورده‌های مهمه.