• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/12 ساعت 02:12

    این فاز منفی علیه جو استادیوم هم عالیه.
    فحش می‌دن.دود میکنن.دستشوییا پره.کالباساش مسمومه و …
    وا بدین ومبلی رفته‌ها.