• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/12 ساعت 12:10

    بیاین خاطره اولین استادیوممون رو بنویسیم:
    خودم برای بازی استقلال -صداوسیما(سال۶۴) با داماد عموم رفتیم آزادی.طبقه دوم نشستیم.اون موقع دوباز در یک روز برگزار می‌شد.بازی اول هما-پتروشیمی صفر-صفر.بازی دوم استقلال۵-۱ برد.
    بهترین لحظه وقتی از بدنه آزادی بالا می‌رفتیم سمت طبقه دوم.