• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/11 ساعت 12:39

    مردن ناگهانی بدون درد بهترین چیزیه که می‌تونیم برای خودمون آرزو کنیم. چه خوب که جعفرخان تا لحظه آخر همیشه باصلابت باقی موند و ناگهان رفت؛بدون اینکه به بلای روی تخت نشینی دچار شه. روحش شاد.