• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/09 ساعت 21:15

    اخراج عبدالکریم حسن در دقیقه ۳۴،مقدمه شکست سنگین و خانگی السد شد.
    احمد الکاف نام ویژه نیمه‌نهایی‌های آسیا.