• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/08 ساعت 01:07

    بانوی رنگین کمانی تبدیل به سریعترین زن ۲۰۱۹ شد.شلی آن ۳۲ ساله امشب در فینال مسابقات جهانی با برتری چشمگیر حریفان را پشت سر گذاشت.
    این تصاویر مربوط به بعد از قهرمانی اوست.دور افتخار با زیون فرزند دوساله خوابالودش با جملاتی درباره تشکیل خانواده که:تردید نداشته باشید.
    جالب.متفاوت.