• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/07 ساعت 14:53

    تیم امید ایران در جام دیوار چین.
    وحید قلیچ و عبدالعلی چنگیز و حجت خاکسار‌تهرانی و محمدرضا شکو‌رزاده و غلام فتح‌آبادی و پیشنمازی که شوخی ندارد.
    بچه‌های دهه ۶۰ این شلور ورزشی‌های زیپ دار یک خط ورزشی را خاطرشان هست که توی مدرسه به قیمت تعاونی بهمان می‌دادند.