• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1398/07/06 ساعت 23:49

    کریس کلمن با برتری قابل توجه قهرمان۱۰۰ متر جهان شد.
    او با۹.۷۶ ششمین حدنصاب برتر تاریخ را ثبت کرد.اوسین بولت با ۹.۵۸ سریعترین همه تاریخ است و کلمن ۲۳ ساله باید یورش به سمت این رکورد عجیب و شگفت آور را آغاز کند.
    نبرد او با گاتلین کهنه‌کار در توکیو۲۰۲۰ دیدنی خواهد بود.