• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1398/07/02 ساعت 13:57

    عمران خان نخست وزیر پاکستان در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک گفت: "ارتش پاکستان و ای‌اس‌ای القاعده را برای جنگ در افغانستان آموزش دادند، پس همیشه یک رابطه میان القاعده وای‌اس‌ای بوده است.
    https://bbc.in/۲mjd۶NP
    @bbcpersian