• بخشی از فرمایشات سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس در برنامه تلویزیونی #مدیرمسئول:
    «بودجه شرکت ملی #نفت ١.٥ برابر بودجه عمومی کشور است/کارکنان نفت به دلار حقوق میگیرند!»

    ١١سال سابقه نمایندگی و این حد بیخبری از بدیهیات #بودجه و حقوق و #دستمزد مملکت نوبر است …
    #مجلس_دهم