• سيده زهرا عبداللهی   SZAbdollahi2@

    1398/06/31 ساعت 15:16

    از عابدی نماینده اصفهان درباره #شفافیت_آراء_نمایندگان پرسیدیم که گفت:با شفافیت موافقم اما در ادامه گفت «در شرایط فعلی موجب محدودیت شده واستقلال را از نمایندگان می‌‌گیرد»
    وقتی به او گفتیم این دو که با هم تناقض دارد،گفت«این آخرین مصاحبه‌ای است که با خبرگزاری فارس دارم»!