• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/06/30 ساعت 18:55

    «برادرام از خونه انداختنمون بیرون. پدرش بعد ۱۲سال اومد و به باد کتک گرفتش. گناه من و دخترم چیه که یکی به اون #تجاوز کرده؟» اینها رو مادر دختر ۱۲ساله کرمانی بهم گفت. اتفاقی که تو اکثر پرونده‌های #آزار رخ میده همینه. جای متجاوز و قربانی عوض میشه.