• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/06/28 ساعت 19:42

    این سالن خالی ۲روز مونده به پایان مسابقات والیبال قهرمانی آسیا نشون میده که مشکلتون از راه ندادن #زنان به ورزشگاه، نه امنیت اوناست و نه درد دین دارید. فقط نمیخواید حقی به زنها برسه. نمیخواید #زن بره سر همون جایی که باید. نمیخواید زن جنسیت مستقل خودش رو داشته باشه. #زنان_ورزشگاه