• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/06/27 ساعت 11:55

    آقای گل بودن، تعداد بازی‌های ملی، تعداد گل‌های ملی، جام‌ها و همه این افتخارا، هم قابل شکوندنه و هم قابل فراموشی. چیزی که نه فراموش میشه و نه زور اقتدارگراها بهش میرسه شرافته. درود به شرفت #وریا_غفوری