• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/06/27 ساعت 11:56

    اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد محمد بن سلمان در تماسی با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی از وی درخواست کرده است به عربستان برای تقویت سامانه دفاع هوایی این کشور کمک کند.

    #SaudiArabia #SouthKorea