• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/06/26 ساعت 11:46

    سخنگوی قوه قضاییه: در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل شده و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال شده است ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور #بابک_زنجانی تحویل وزارت نفت شده است