• نام‌سفیر ایران در عراق، ایرج مسجدی است.
    ۸ساعت است که از انتشار این خبر میگذرد و‌ این اشتباه اصلاح نشده است.
    پ ن:نگارش صحیح اسامی عام ‌و خاص در خبرنویسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
    با احترام
    @bbcpersian