• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/26 ساعت 13:01

    سخنگوی قوه‌قضاییه -۳: *در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال شده است *در پرونده #بابک_زنجانی تا امروز یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور زنجانی تحویل وزارت نفت شده است https://tn.ai/۲۰۹۸۱۳۹