• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1398/06/26 ساعت 13:28

    سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با طرح انتزاع #سازمان_زندان‌ها از قوه قضاییه: در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس این موضوع کرارا مطرح شده است و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شده که این اقدام مغایر قانون اساسی است.