• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/25 ساعت 09:32

    «توپ ماجرای برنج در زمین وزارت صمت» معاون وزیر کشاورزی: *هیچ اختیاری در تخصیص ارز #واردات برنج نداریم *از ۲ مرداد هیچ اختیاری در تخصیص ارز واردات برنج نداریم و همه اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است https://tn.ai/۲۰۹۷۰۸۹