• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/06/25 ساعت 12:11

    ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری: روابط ایران با ترکیه و روسیه در بهترین دوره تاریخی به سر می‌برد. به زودی سفر رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام می‌شود.