• دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/06/25 ساعت 17:09

    همواره نیمی از هفته رو پیش دندونپزشک، متخصص گوارش و مغذ و اعصاب میگذرونم. بنده خداها هم همیشه کلی عکس و آزمایش مینویسن ولی من توجهی نمیکنم چون به ژلوفن ، رانیتیدین و پماد ضد درد بیشتر اعتقاد دارم تا درمان قطعی