• سعداله زارعی   saadollahzarei@

    1398/06/25 ساعت 12:15

    یکی از موضوعاتی که در سطح عراق و ایران روی آن از سوی #آمریکا و جریانات دیگر تبلیغ می‌شد فاصله‌ی #مقتدی_صدر از جریان مقاومت بود اما تصویر اخیر در حسینیه‌ امام این ذهنیت که ایران نتوانسته همه جریانات شیعی را همراه خود کند را عوض کرد.
    #رشته_توییت