• عسل داداشلو   AsalDadashloo@

    1398/06/25 ساعت 10:43

    کاش آقای عسگراولادی مرحوم، دو دقیقه بیشتر برای دیکته نوه‌اش وقت میذاشت. استوره آخه؟ حداقل با گوگل آشناش میکردی