• میثم رمضانعلی   habil@

    1398/06/25 ساعت 16:39

    گفتگو، صبوری و اراده نیاز دارد. مخصوصا وقتی که جمع شده و امکان بروز نداشته و به صورتی آتشفشانی، به خروش آمده.
    «ای وای چی می‌شه آخرش» و «آخ جبهه حزب‌اللهی‌ها ترکید» و «نا امید شدیم» و این‌جور چیزا سوسول‌بازی‌ه. قد بکشیم!
    تغییر و تحول جدی گاهی سنگین و خشن رخ می‌ده. و نه لزوما برعکس