• عسل داداشلو   AsalDadashloo@

    1398/06/25 ساعت 13:27

    دقیقا ۳۰ ثانیه بعد این توییت، زانوم خورد به میز وسط بانک. کاش بچه بودم قطره فلج اطفالم رو تف نمیکردم