• میثم رمضانعلی   habil@

    1398/06/25 ساعت 06:15

    شاهکار و اثر هنری کیهان رو در باره نامه‌نگاری‌های اخیر ببینید: ‌ http://kayhan.ir/fa/news/۱۷۰۰۳۵ کاش وقت داشتم و همین متن رو تحلیل محتوا می‌کردم و خیلی مرتب، فاجعه‌ای که منتشر شده، به نمایش گذاشته می‌شد