• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/25 ساعت 09:42

    «مدیریت زورخانه‌ای در پول خانه ایران» جناب آقای #سیف که بنا به انتصاب اخیر، متخصص ورزش «زورخانه» می‌باشد، میبایست از ابتدای دولت روحانی به همین سمت منصوب و رئیس «زورخانه» میشد نه اینکه رئیس «پول خانه ایران»!! https://tn.ai/۲۰۹۷۱۱۶