• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

  1398/06/24 ساعت 13:46

  فارغ از این که حمله به آرامکو کار یمنی‌ها بوده یا ایرانی‌ها با پهپاد بوده یا موشک دوربرد، این رویداد چند نکته را نشان می‌دهد
  آسیب پذیری #عربستان
  توانمندی دشمنان عربستان
  ناکاآمدی سامانه‌های دفاع هوایی ساخت #امریکا و از همه مهم‌تر
  محقق نشدن وعده امریکا برای تامین امنیت عربستان