• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/06/24 ساعت 21:40

    تو همین لحظه آرزو کردم که کاش یه نشریه داشتم و به رسم اعضای حزب سوسیالیست آلمان تو سال ۱۹۰۸ همه با هم از دغدغه هامون می‌نوشتیم. بی سانسور، بی خط قرمز و به امید آزادی. اسمشم مثل اونا می‌ذاشتیم «گلیخ هایت»، یعنی مساوات.