• بهنام رئوف   mrbraouf@

    1398/06/24 ساعت 20:07

    آقای#همراه_اول هر چند که امروز تولد اصلی من نیست اما من غلط کردم دو‌ گیگ اینترنت هدیه روز تولدم و فعال کردم. تروخدا سرعتمو برگردون به قبل از فعال کردن این اشتباه بزرگ.