• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/24 ساعت 16:40

    «درباره کتاب «رضا شاه» و قلدری #زیباکلام برای تاریخ!/ حداقل یک کپی‌کاری را بگذارید سالم بماند»

    *زیباکلام در کتاب «رضاشاه» با استناد به کتاب سیروس غنی اصرار بر مستقل بودن رضاشاه دارد

    *ادعایی که خود غنی قبول ندارد و اسناد انگلیسی‌ها را قابل خدشه می‌داند

    https://tn.ai/۲۰۹۵۹۰۶