• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/06/24 ساعت 12:12

    احمد توکلی در گفتگو با «ایران»:
    باید یک سازمان مستقل جدای از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور، زیر نظر رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد تشکیل شود. فساد در ایران سیستمی نیست که اگر می‌بود یعنی کل نظام فاسد است.
    http://yon.ir/QeNjD