• میثم رمضانعلی   habil@

    1398/06/24 ساعت 15:01

    بهترین جواب رو داریم. باید به‌شان بگوییم: یاد بگیرید صریح باشید، کار کنید، از نقدها و رخدادها ترسید، زحمت بکشید، مستقل باشید، مودب باشید، به چیزی جز خدا امید نبندید، روند اتفاقات و انتصابات را ساده نبینید و برای شفافیت و روشنگری ارزش زیادی قائل شوید. و آینده از آن حزب‌الله است