• میثم رمضانعلی   habil@

    1398/06/23 ساعت 22:30

    ببین آخه راننده ماشین باربری که اسباب اثاثیه ما رو آورده بود، چطوری با آدم صحبت می‌کنه. فرهیختگی رو ببین آخه: «دوستان شما غیر از این هم نمی‌تونن باشن. آب می‌گرده گودال رو پیدا می‌کنه»