• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/23 ساعت 13:37

    سخنگوی ق.ق گفته:‌ سحرخدایاری در #بازجویی‌ها به اشتباهش اعتراف کرد. ۱. انتشار محتوای بازجویی‌‌ها احتمالا بیشتر از پیش علت ترس دختر رانشان میدهد ۲- اگر به اشتباهش اعتراف کرد،چرا بخشیده نشد؟ چرا پرونده بسته نشد؟ ۳- تلخی ماجرااین است که با وجود اقرار به اشتباه دخترک ناچار خودسوزی کرد