• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/23 ساعت 13:37

    سخنگوی ق.ق گفته:‌ سحرخدایاری در #بازجویی‌ها به اشتباهش اعتراف کرد.
    ۱. انتشار محتوای بازجویی‌‌ها احتمالا بیشتر از پیش علت ترس دختر رانشان میدهد
    ۲- اگر به اشتباهش اعتراف کرد،چرا بخشیده نشد؟ چرا پرونده بسته نشد؟
    ۳- تلخی ماجرااین است که با وجود اقرار به اشتباه دخترک ناچار خودسوزی کرد