• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/06/23 ساعت 18:05

    رئیس جمهوری آمریکا مرگ حمزه بن لادن، فرزند و جانشین اسامه بن لادن، بنیانگذار گروه القاعده را تایید کرد.