• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1398/06/23 ساعت 23:25

    جنگ یمن، کلاس عریان واقعیت‌های تاریخ است جایی است که میفهمی اگر ذره‌ای قدرت نداشته نباشی جهان در برابر نابودیت جز سکوت کار دیگری نخواهد کرد جایی است که میفهمی تنها راه نجات، قدرت است